Blog

Hình ảnh xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý là gì và ứng dụng của nó ra sao

Ngày nay với việc ứng dụng các kỹ thuật khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực xử lý nước thải […]

Hội thảo giới thiệu công nghệ MET tại quận Dương Kinh

Hội thảo giới thiệu công nghệ MET tại quận Dương Kinh

Vừa qua vào ngày 31 tháng 5 tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng tổ […]

Xử lý nước thải mực in

Xử lý nước thải mực in đạt hiệu quả cao bằng công nghệ MET

Vấn đề xử lý nước thải mực in trong thời gian qua đã tồn tại một số những bất cập […]

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Vừa qua hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET vừa thành công trong việc lắp đặt hệ thống […]

Công nghệ MET xử lý nước thải thủy sản tại Nha Trang

Công nghệ MET xử lý nước thải thủy sản tại Nha Trang

Nha Trang hiện nay là một thành phố đứng đầu về ngành du lịch và chế biến thủy hải sản […]