Blog

nước thải

Giới thiệu về nước thải ngành sản xuất miến, bánh đa, bánh tráng.

Ở các làng nghề truyền thống hầu hết, các trang thiết bị còn rất thô sơ, và các trang thiết […]

Giới thiệu về nước thải sinh hoạt

GIỚI THIỆU VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Quá trình đô thị hóa tại nước ta diễn ra khá nhanh, ở các đô thị lớn bị ô nhiễm […]

tiêu chuẩn xử lý nước thải 3

Tiêu chuẩn xử lý nước thải bằng công nghệ MET

Công việc xử lý nước thải hiện nay đang rất được quan tâm của các ban ngành, và các doanh […]

sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp 1

Sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TA chuyên tư vấn và thiết kế những hệ thống, sơ đồ […]

nước thải công nghiệp ở các doanh nghiệp

Giới thiệu về nước thải công nghiệp ở các doanh nghiệp

Nguồn nước thải công nghiệp ở các doanh nghiệp, một trong những hình thức hoạt động, gây hại môi trường […]