• onhiemsong

Ô NHIỄM SÔNG TÔ LỊCH – BÀI TOÁN KHÓ CHƯA CÓ LỜI GIẢI HAY HẠN CHẾ TRONG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ?

Trong các tài liệu xưa còn lại, dòng sông Tô lịch là linh hồn của kinh thành Thăng Long, Hà […]