Công nghệ xử lý nước Met - Công nghệ xử lý nước vượt trội hiện nay

Giới thiệu công ty

Năm 2012, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao, các hệ thống xử lý nước ngầm không đáp ứng triệt để về yêu cầu chất lượng, khối lượng cho người dân, vì thế công ty TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TA đã thiết kế và thành công hệ thống xử lý nước ngầm dùng cho sinh hoạt.

Dịch vụ của chúng tôi

Báo chí nói về chúng tôi

0385125268