Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Cấu tạo nước ngầm

xử lý nước ngầm

Nước ngầm là gì?

Nước ngầm là nước sạch (từ mưa hoặc băng tan và tuyết) chảy vào đất và được lưu trữ trong không gian nhỏ (khe rỗng) giữa đá và các hạt của đất. Nước ngầm chiếm gần 95 phần trăm nước ngọt của cả nước tài nguyên. Nó có thể ở dưới lòng đất hàng trăm ngàn năm, hoặc nó có thể đến bề mặt và giúp lấp đầy dòng sông, suối, hồ, ao, và đất ngập nước.

nước ngầm là gì
Cấu tạo của nước ngầm

Nước ngầm lên bề mặt như suối hoặc bơm từ giếng. Cả hai cách này đều là những cách phổ biến mà chúng ta lấy nước ngầm để uống. Khoảng 50 phần trăm nguồn cung cấp nước ở thành phố, trong nước và nông nghiệp là nước ngầm.

Mời các bạn tham khảo thêm: XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN

Làm thế nào để mặt đất chứa được nước?

Nước ngầm được giữ trong những không gian mở giữa đá và cát, đất, và sỏi. Các loại đá được sắp xếp rời rạc (như cát và sỏi) chứa nước phụ thuộc vào kích cỡ của các hạt đá. Các lớp của các hạt sắp xếp lỏng lẻo kích thước đồng nhất (như cát) có khuynh hướng giữ nhiều nước hơn lớp đá với vật liệu có kích cỡ khác nhau. Điều này là do khoảng cách hạt cát bé hơn khoảng cách giữa các vật liệu đá lớn. Độ xốp cũng bị ảnh hưởng bởi hình dạng của các hạt đá. Các hạt tròn sẽ liên kết chặt chẽ hơn các hạt với các cạnh sắc nét. Chất liệu có cạnh hình góc có nhiều không gian mở hơn và có thể chứa nhiều nước hơn.

Nước ngầm được tìm thấy trong hai khu. Vùng không bão hòa, ngay phía dưới mặt đất, chứa nước và không khí trong không gian mở, hoặc khe hở. Các vùng bão hòa, một vùng trong đó tất cả các khe rỗng và các vết nứt đá được đổ đầy nước, nằm dưới vùng không bão hòa.

Làm thế nào là nước ngầm bị ô nhiễm?

Nước ngầm có thể bị ô nhiễm theo nhiều cách. Nếu nước tuần hoàn lại tầng nước ngầm bị ô nhiễm, nước ngầm cũng sẽ bị ô nhiễm. Nước ngầm bị nhiễm bẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt tại vùng xả. Nước ngầm cũng có thể bị ô nhiễm khi chất lỏng các chất nguy hại ngâm qua đất vào nước ngầm.

Chất ô nhiễm có thể hòa tan trong nước ngầm sẽ di chuyển cùng với nước, theo nguồn nước Giếng để dùng ăn uống. Nếu có một nguồn ô nhiễm liên tục di chuyển vào nước ngầm, được gọi là Mạch ô nhiễm, có thể hình thành. Một sự kết hợp của di chuyển nước ngầm và một nguồn ô nhiễm liên tục có thể gây ô nhiễm khối lượng và diện tích nước ngầm rất lớn.

Chất lỏng làm nhiễm bẩn nước ngầm như thế nào?

Một số chất độc hại hòa tan rất chậm trong nước. Khi những các chất bám vào nước ngầm nhanh hơn chúng có thể hòa tan, một số chất gây ô nhiễm sẽ ở dạng lỏng. Nếu chất lỏng không nặng hơn nước, nó sẽ nổi trên mặt nước, giống như dầu trên mặt nước. Chất gây ô nhiễm trong mẫu này được gọi là chất lỏng nhẹ (LNAPLs). Nếu chất lỏng dày đặc hơn nước, các chất gây ô nhiễm được gọi là chất lỏng trong dung dịch lỏng (DNAPLs).

Tại sao làm sạch nước ngầm rất khó?

xử lý nước ngầm

Làm sạch nước ngầm bị ô nhiễm thường mất nhiều thời gian hơn dự kiến bởi vì các hệ thống nước ngầm rất phức tạp và các chất gây ô nhiễm không nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này làm cho khó tìm các chất gây ô nhiễm và thiết kế một hệ thống xử lý chất gây ô nhiễm trong lòng đất hoặc đưa chúng vào bề mặt để dọn dẹp. Sơ đồ 4 minh họa xử lý nước ngầm trong thực tế.

Trả lời