Chúng tôi tiếp tục đưa công nghệ MET tới với các cuộc thi công nghệ trong nước để chứng minh tính hữu hiệu và đạt được sự ủng hộ nhiệt tình của hội đồng khoa học trong và ngoài nước. Đây là một cuộc thi như thế!