Đây là phóng dự dài kì của Đài Truyền Hình Nhân Dân. Mới đây Công Nghệ Xử Lý Nước MET đã được đài đưa lên đề xuất để xử lý Nước Thải Làng Nghề trong phóng sự của mình.(từ phút thứ 7 phút 18 giây). Công nghệ MET đã được VCIC, Bộ KH & KN, Ngân Hàng Thế Giới hỗ trợ qua trương trình ươm tạo của VCIC năm 2019.

Vấn đề ô nhiễm tại các làng nghề ở Việt Nam đã kéo dài rất lâu, vậy đâu là điểm mấu chốt của vấn đề. Đài Truyền Hình Nhân Dân đã có những góc điều ra rất toàn diện và đưa ra các giải pháp tối ưu cho vấn đề này.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Vũ Tiến Anh

Giám đốc
ông Vũ Tiến Anh là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước TA đã thiết kế và thành công hệ thống xử lý nước dùng cho sinh hoạt bằng công nghệ MET. Năm 2018, Công ty đã thành công trong việc chế tạo hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mà xã hội quan tâm.