• Công trình
công nghệ met

Công Trình xử lý nước MET đã vừa lắp tại Nông Cống, Thanh Hóa

Khách hàng đánh giá cao tính thực tiễn của công nghệ MET. Trong quý 4 năm 2017, MET đã lắp […]

hệ thống xử lý nước giếng khoan

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN

Nguồn nước từ các giếng khoan của nước ta đang bị ô nhiễm nặng, phần lớn là do nước thải […]

công nghệ xử lý nước tại Vĩnh Phúc

Công nghệ xử lý nước tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc nơi có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ vào những năm gần đây, đặc biệt hơn các […]

xử lý nước met 2

Công trình xử lý nước MET đã vừa lắp tại Sông Công, Thái Nguyên

Hệ thống công nghệ xử lý nước MET đã và đang dần xuất hiện ở nhiều nhà máy công ty, […]

xu-ly-nuoc 4

Công nghệ xử lý nước về nước giếng khoan, nước ao hồ, nước sinh hoạt ăn uống

Việc xử lý nước cho sinh hoạt, ăn uống ngày càng được quan tâm, chú trọng hơn. Đặc biệt hơn […]