• Công trình
nhà máy xi măng chinphon hải phòng

Công ty xi măng Chinfon áp dụng công nghệ MET để xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty xi măng Chinfon sử dụng công nghệ MET của Công ty TNHH Xử lý Nước TA đã được […]

Hệ thống xử lý nước thải cơ sở mắm ruốc

Hệ thống xử lý nước thải cơ sở mắm ruốc Bà Ba công nghệ MET

Xử lý nước thải cơ sở mắm ruốc theo một công nghệ mới nhất hiện nay, liệu có đảm bảo được […]

Hội thảo giới thiệu công nghệ MET tại quận Dương Kinh

Hội thảo giới thiệu công nghệ MET tại quận Dương Kinh

Vừa qua vào ngày 31 tháng 5 tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng tổ […]

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Vừa qua hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET vừa thành công trong việc lắp đặt hệ thống […]

Công nghệ MET xử lý nước thải thủy sản tại Nha Trang

Công nghệ MET xử lý nước thải thủy sản tại Nha Trang

Nha Trang hiện nay là một thành phố đứng đầu về ngành du lịch và chế biến thủy hải sản […]