• Công trình
xử lý nước thải ngành mực in

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ MET

https://www.youtube.com/watch?v=fio_YkmE2zc&t=1s
xử lý nước thải chăn nuôi bằng thực vật

Xử lý nguồn nước giếng khoan tại Thái Bình

Thái Bình cũng như các Tỉnh khác trên cả nước, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu mà người dân đang […]

công nghệ met

Công Trình xử lý nước MET đã vừa lắp tại Nông Cống, Thanh Hóa

Khách hàng đánh giá cao tính thực tiễn của công nghệ MET. Trong quý 4 năm 2017, MET đã lắp […]

hệ thống xử lý nước giếng khoan

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN

Nguồn nước từ các giếng khoan của nước ta đang bị ô nhiễm nặng, phần lớn là do nước thải […]