• Công trình
Hội thảo giới thiệu công nghệ MET tại quận Dương Kinh

Hội thảo giới thiệu công nghệ MET tại quận Dương Kinh

Vừa qua vào ngày 31 tháng 5 tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng tổ […]

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Vừa qua hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET vừa thành công trong việc lắp đặt hệ thống […]

Công nghệ MET xử lý nước thải thủy sản tại Nha Trang

Công nghệ MET xử lý nước thải thủy sản tại Nha Trang

Nha Trang hiện nay là một thành phố đứng đầu về ngành du lịch và chế biến thủy hải sản […]

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ MET tại Công ty DISMY

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ MET tại Công ty DISMY

Hiện nay cùng với nước thải công nghiệp tại các nhà máy sản xuất kinh doanh có số lượng lớn […]

Xử lý ao nuôi cá bị ô nhiễm

Hệ thống MET vào miền Nam chinh phục khách hàng khó tính nhất

Thị trường sử dụng hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ MET ngày càng tăng. Trong khi ở […]