• Dịch vụ
xử lý nguồn nước máy

Dự án xử lý nguồn nước máy bằng công nghệ MET tại Hà Nội

Nước là nguồn tài nguyên quý giá và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Tuy nhiên, […]

xử lý nước thải công nghiệp tại Hà Nội

Xử lý nước thải công nghiệp tại Hà Nội

Được biết đến là thủ đô của một nước. Hà Nội không chỉ mang trong mình một trọng trách của […]

xử lý nước giếng bằng hệ thống met

Xử Lý Nước Giếng Bằng Công Nghệ MET

Xử lý nước giếng đang là một vấn đề rất được coi trọng và cần thiết trong quá trình sinh hoạt […]

xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư

Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư

Hiện nay môi trường đang bị đe dọa một cách vô cùng nghiệm trọng, các nguồn nước thải từ các […]

xử lý nước thải khu công nghiệp

Xử lý nước thải khu công nghiệp

Trước khi đi vào phần xử lý nước thải khu công nghiệp thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu […]