CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TA

Dịch vụ

Xử lý nước thải sinh hoạt gia đình bằng Công Nghệ MET hiện đại

Bên cạnh sự ô nhiễm môi trường nước đến từ nguồn nước thải công nghiệp, thì nguồn nước thải sinh hoạt cũng tồn tại một số vấn đề bất cập. Nước thải sinh hoạt ẩn chứa nhiều các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và làm ảnh hưởng xấu đến…
24/10/2018

Xử lý nước giếng khoan nhiễm sắt hiệu quả, chi phí thấp

Xử lý nguồn nước ngầm nhiễm sắt áp dụng công nghệ MET là một giải pháp tiết kiệm, giải quyết bài toán nước sạch tại các vùng nông thôn. Góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội tại các khu vực đó. Việt Nam là một quốc gia tại khu vực Đông Nam…
13/09/2018

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp hàng đầu tại Công nghệ nước MET

Nước thải công nghiệp là hỗn hợp chất thải và nước của các nhà máy đang hoạt động thải ra cống thoát nước hoạt ra môi trường. Đa số theo quy định thì các nhà máy phải có trách nhiệm xử lý nước thải của nhà máy mình trước khi đưa ra môi trường. Nước…
23/07/2018
0988591666