CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TA

Dịch vụ

Hợp đồng xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty Xi măng Chinfon và Công nghệ MET

Vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, công nghệ MET đã ghi nhận một sự thành công mới với việc ký kết với Công ty Xi Măng Chinfon. Đây thực sự là bước chuyển mình thành công đối với công nghệ MET nói chung và ngành công nghiệp môi trường nói riêng. Với việc những công…
12/10/2018

Bảng kiểm định kết quả xử lý nước giếng khoan bằng công nghệ MET

Bảng kiểm định kết quả xử lý nước giếng khoan khi sử dụng công nghệ MET của Công ty TNHH Công Nghệ xử lý Nước Ta cho thấy các thành phần hóa học, sinh học có trong nước sau khi xử lý hoàn đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quy định. Bảng kiểm định kết…
24/09/2018

Công ty xi măng Chinfon áp dụng công nghệ MET để xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty xi măng Chinfon sử dụng công nghệ MET của Công ty TNHH Xử lý Nước TA đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn để xả ra nguồn nước tự nhiên. Đây là công trình đạt hiệu quả cao cho việc xử lý nước thải hiện nay.   Ô nhiễm không khí…
11/07/2018
0988591666