CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TA

Xử lý nước mặt

Lắp máy xử lý tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nước mặt là nguồn nước từ các sông, hồ, suối,… Đây là nguồn nước tự nhiên và gần gũi nhất với con người và cũng là nguồn nước dễ bị ô nhiễm nhất.     Trong mặt nước tồn tại các chất rắn lơ lửng hữu cơ và vô cơ, các vi sinh vật, vi…
18/09/2017
0988591666