Dịch vụ

  • Xử lý nước mặt
Công nghệ MET

Lắp máy xử lý tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nước mặt là nguồn nước từ các sông, hồ, suối,… Đây là nguồn nước tự nhiên và gần gũi nhất […]

0981777704