Dịch vụ

  • Xử lý nước thải công nghiệp
công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải công nghiệp tại Hà Nội

Được biết đến là thủ đô của một nước. Hà Nội không chỉ mang trong mình một trọng trách của […]

Xử lý nước sông hồ

Công nghệ MET xử lý nước sông hồ

Xử lý nước sông hồ có cải thiện được tình trạng ô nhiễm ? Xử lý nước sông hồ đang […]

công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Công nghệ MET xử lý nước nuôi tôm

Xử lý nước nuôi tôm là công việc có cần thiết của các hộ nuôi Ngành thủy hải sản ở […]

xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi Công nghệ MET

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ MET Chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng của Việt […]

Xử lý nước nhiễm mặn

Xử lý nước nhiễm mặn

Nước nhiễm mặn là nước có thành phần muối hòa tan vượt mức cho phép. Nguyên nhân do thủy triều […]