Dịch vụ

  • Xử lý nước thải công nghiệp
Xử lý nước thải tinh bột sắn

Xử lý nước thải tinh bột sắn bằng công nghệ MET

Vấn đề phát triển kinh tế xã hội luôn là những gì mà tất cả các quốc gia trên thế […]

công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải công nghiệp tại Hà Nội

Được biết đến là thủ đô của một nước. Hà Nội không chỉ mang trong mình một trọng trách của […]

Xử lý nước sông hồ

Công nghệ MET xử lý nước sông hồ

Xử lý nước sông hồ có cải thiện được tình trạng ô nhiễm ? Xử lý nước sông hồ đang […]

công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Công nghệ MET xử lý nước nuôi tôm

Xử lý nước nuôi tôm là công việc có cần thiết của các hộ nuôi Ngành thủy hải sản ở […]

xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi Công nghệ MET

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ MET Chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng của Việt […]