Công nghệ xử lý nước Met - Công nghệ xử lý nước vượt trội hiện nay

Xử lý nước thải sinh hoạt

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt mới nhất đạt hiệu quả cao hiện nay

Theo đánh giá của các chuyên gia thì nước thải sinh hoạt có thành phần cấu tạo phức tạp nhất. Không những mang nhiều tạp chất, hợp chất mà còn có các vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm. Nhằm giúp mọi người có thể tránh được sự nguy hại từ nước thải sinh hoạt nên…
19/04/2019

Xử lý nước thải đô thị hiệu quả cao bằng Công nghệ nước MET

Nước thải công nghiệp là hỗn hợp chất thải và nước của các nhà máy đang hoạt động thải ra cống thoát nước hoạt ra môi trường. Đa số theo quy định thì các nhà máy phải có trách nhiệm xử lý nước thải của nhà máy mình trước khi đưa ra môi trường. Việc…
23/07/2018

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gia đình bằng công nghệ Met

Xử lý nước thải ngày nay thường được nghĩ đến là dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp, nhưng hiện nay việc xử lý nước thải sinh hoạt gia đình cũng được chú ý. Hiện nay môi trường đang bị đe dọa một cách vô cùng nghiêm trọng, các nguồn nước thải công nghiệp,…
09/01/2018

Xử lý ô nhiễm nước thải sinh hoạt bằng công nghệ MET

Nguồn nước thải là nguồn nước hỗn hợp vô cùng phức tạp, bao gồm tất cả thành phần các tác nhân gây ô nhiễm, trong đó chất bẩn có nguồn gốc từ các chất hữu cơ tồn tại ở dạng hòa tan, dạng không tan hay dạng keo. Thành phần chủ yếu của nguồn nước…
27/10/2017

Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư với công nghệ xử lý nước MET

Hiện nay môi trường đang bị đe dọa một cách vô cùng nghiệm trọng, các nguồn nước thải từ các ngành công nghiệp, nước thải y tế, nước thải doanh nghiệp hay cả các nguồn nước thải sinh hoạt khu dân cư cũng đang dần làm cho tình hình trở nên trầm trọng hơn rất…
06/10/2017
0385125268