Dịch vụ

  • Xử lý nước thải sinh hoạt
Hợp đồng công nghệ met và công ty xi măng chinfon

Hợp đồng xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty Xi măng Chinfon và Công nghệ MET

Vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, công nghệ MET đã ghi nhận một sự thành công mới với việc ký […]

công ty xi măng chinfon

Công ty xi măng Chinfon áp dụng công nghệ MET để xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty xi măng Chinfon sử dụng công nghệ MET của Công ty TNHH Xử lý Nước TA đã được […]

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET tại Công ty gỗ Bình Minh

Vừa qua hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET vừa thành công trong việc lắp đặt hệ thống […]

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ MET tại Công ty DISMY

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ MET tại Công ty DISMY

Hiện nay cùng với nước thải công nghiệp tại các nhà máy sản xuất kinh doanh có số lượng lớn […]

xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp bằng công nghệ tốt nhất

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ bảo đảm an toàn

Nước thải sinh hoạt đang là một vấn đề mà được rất nhiều hộ gia đình thành phố quan tâm. […]

0981777704