Dịch vụ

  • Xử lý nước thải sinh hoạt
Hợp đồng xử lý nước thải chế biến cao su bình dương

Hợp đồng xử lý nguồn nước thải sinh hoạt tại Công ty chế biến cao su tại Bình Dương

Bình Dương đang được biết đến như là một trong những Tỉnh thành có tốc độ phát triển vượt bậc […]

công nghệ xử lý nước tại Vĩnh Phúc

Công nghệ xử lý nước tại Vĩnh Phúc bằng hệ thống MET hiện đại

Vĩnh Phúc nơi có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ vào những năm gần đây, đặc biệt hơn các […]

xu-ly-nuoc 4

Công nghệ xử lý nước về nước giếng khoan, nước ao hồ, nước sinh hoạt ăn uống

Việc xử lý nước cho sinh hoạt, ăn uống ngày càng được quan tâm, chú trọng hơn. Đặc biệt hơn […]

công trình xử lý nước thải MET

Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư với công nghệ xử lý nước MET

Hiện nay môi trường đang bị đe dọa một cách vô cùng nghiệm trọng, các nguồn nước thải từ các […]

0981777704