Hệ thống MET 02 của gia đình ông Thành vận hành vô cùng đơn giản và dễ dàng.

Nguồn nước trước xử lý phản ứng chuyển màu thành tím đen khi tiếp xúc với nước chè.

Còn sau xử lý hoàn toàn trong, sạch và không hề chuyển màu đen khi rót thêm nước trà vào.

Các bạn có thể xem chi tiết ở video bên dưới, được chúng tôi thực hiện nhanh tại gia đình ông.