Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Những quy định về xử lý nước thải công nghiệp cần biết

quy định về xử lý nước thải công nghiệp

Nước được đánh giá là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất hành tinh và là đang là nguồn sống và phát triển cho con người. Tại các cơ sở công nghiệp tập trung thường xuất hiện 2 loại nước thải phổ biến nhất hiện nay là nước thải sinh hoạt và nước thải trong quá trình kinh doanh sản xuất. Trước các vấn đề đó cần có những quy định về xử lý nước thải công nghiệp áp dụng tại các khu công nghiệp để phần nào đó hạn chế việc xả thải trực tiếp ra môi trường sinh thái, đe dọa đến sự sống của chúng ta.

 

Sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Những khó khăn trong việc kiểm soát nước thải công nghiệp

 

Tại các cơ sở công nghiệp, thì nước thải trong việc sản xuất chế biến là loại nước thải có nguy cơ ô nhiễm cao nhất. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, hơn 70% chất thải công nghiệp chưa qua xử lý được xả vào nguồn nước và gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Nước thải công nghiệp có thể chứa hàng loạt các chất gây ô nhiễm, trong một số trường hợp thì nước thải công nghiệp không chỉ xả thải trực tiếp ra sông hồ và ven biển mà còn có thể có khả năng nước thải công nghiệp thẩm thấu xuống lòng đất và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Ở tại các nước đang phát triển, điều này thường khó có thể phát hiện khi việc quan trắc, giám sát thường khá tốn kém.

Ngay cả khi chúng ta có thể quan trắc phát hiện ra, thì việc xử lý có thể cũng vô cùng khó khăn. Một số những quy định về việc xử lý nước thải công nghiệp cũng như các quy định chế tài phần nào đó có thể giảm thiểu được các tình trạng trên, nhằm giảm thiểu khả năng ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng tại Việt Nam.

 

Xả thải trực tiếp ra môi trường

Những quy định về xử lý nước thải công nghiệp

Căn cứ vào điều 37 của nghị định 38 về quản lý chất thải và phế liệu quy định về thu gom, xử lý nước thải cụ thể đối với quy định về xử lý nước thải công nghiệp như sau.

  • Các khu công nghiệp phải có hệ thống thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
    Hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo đủ công suất xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của các cơ sở trong khu công nghiệp và phải được xây dựng, vận hành trước khi các cơ sở trong khu công nghiệp đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp gần nhau có thể kết hợp sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung.
  • Các khu đô thị các khu dân cư tập trung, tòa nhà cao tầng, tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại phải có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch và tuân thủ nghiêm các kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.
  • Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử lý nước thải theo các hình thức sau:
  1. Tự xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường.
  2. Bảo đảm yêu cầu nước thải đầu vào trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp hoặc các làng nghề theo quy định của chủ sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hoặc làng nghề.
  3. Chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý bên ngoài cơ sở phát sinh theo quy định. Đối với nước thải nguy hại thì được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại chương II Nghị định 38/2015/NĐ-CP: đối với nước thải không nguy hại thì chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý.

Như vậy khi kinh doanh sản xuất và xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, thì chúng ta cần lưu ý một số các quy định về việc xử lý nước thải công nghiệp nêu trên, hoặc các bạn có thể tham khảo cập nhật thêm một số quy định về xử lý nước thải công nghiệp mới nhất.

Trả lời