Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Tag Archives: Ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến môi trường

Mức độ ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến môi trường?

Hiện nay, hầu như mọi người dân đều xả nước đã qua sử dụng vào các kênh rạch, mương, sông hay cầu cống gần đó. Với các vùng quê thì xả nước thải trực tiếp ra thiên nhiên, hoặc xuống sông, suối nếu ở gần. Còn ở các thành thị thì nước sinh hoạt đã […]