Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Tag Archives: Chất lượng nước thải sinh hoạt

Chất lượng nước thải sinh hoạt có tố chất gây độc hại hay không?

Hiện nay, nước thải được phân chia thành nhiều loại khác nhau. Chủ yếu là dựa vào mục đích sử dụng sẽ có những tên gọi tương ứng. Như nước sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến của ngành công nghiệp thì gọi là nước thải công nghiệp. Nếu nước thải ra trong […]