Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Tag Archives: công nghệ met

Dấu hiệu nhận biết nguồn nước bị ô nhiễm

Dấu hiệu nhận biết nguồn nước bị ô nhiễm

Sức khỏe là một vấn đề ngày càng được quan tâm, chú trọng trong cuộc sống hiện đại, không còn là vấn đề ăn no mặc ấm mà là “ăn sạch và uống sạch”.Công nghệ MET mang lại hiệu quả cho mọi đối tượng từ hộ gia đình, đến nhà máy xí nghiệp, cơ sở […]

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất bột ngọt tiết kiệm chi phí – Công nghệ Met

Công nghệ Met

Sản xuất bột ngọt không phải là ngành sử dụng hoặc thải ra các chất ô nhiễm quá mức độc hại. Tuy vậy, nếu không kịp thời xử lý nước thải nhà máy sản xuất bột ngọt thì theo thời gian tích tụ lâu dài, loại nước thải mà bạn cứ nghĩ là “không quá […]