Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Tag Archives: xử lý nước thải đô thị

Công nghệ xử lý nước thải MET số 1 hiện nay

Công nghệ xử lý nước thải MET số 1 hiện nay

Công nghệ xử lý nước thải MET số 1 hiện nay: Công nghệ xử lý nước thải MET số 1 hiện nay . Hệ thống xử lý nước thải MET do công ty TA cung cấp, lắp đặt là hệ thống với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, tối ưu đầu tiên ở […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀM BÚN, BÁNH PHỞ TỈNH KHÁNH HÒA

XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀM BÚN, BÁNH PHỞ – Tổ 15 Phương Ninh – Hiệp thị Trấn Ninh Hoà – tỉnh Khánh Hoà.  Chúng tôi đội kỹ thuật Công ty TA. Vừa lắp đặt hoàn thành xong hệ thống xử lý nước thải làm bún, bánh phở. Của cơ sở sản xuất bún, bánh phở […]

Xử lý nước thải đô thị hiệu quả cao bằng Công nghệ nước MET

Sơ đồ xử lý nước thải tại Công nghệ MET

Nước thải công nghiệp là hỗn hợp chất thải và nước của các nhà máy đang hoạt động thải ra cống thoát nước hoạt ra môi trường. Đa số theo quy định thì các nhà máy phải có trách nhiệm xử lý nước thải của nhà máy mình trước khi đưa ra môi trường. Việc […]