Hệ thống phân phối

Sản phẩm công nghệ MET tại Thanh Hóa

Đại lý Sự Phương

Địa chỉ:  Thôn Trường Thọ, xã Tế Lợi, Nông Cống,  Thanh Hoá

Điện thoại:  0963 784 740

 

Hệ thống phân phối

Sản phẩm công nghệ MET tại Đồng Nai

Công Ty TNHH LAM PHƯƠNG QUỲNH

Địa chỉ: 1A/1 Khu Bàu Cá, xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại:  0931.772.338