Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Hệ thống MET 02 tại chùa Long Khánh, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Thầy Thích Nguyên Trực

Sau hơn 1 năm sử dụng hệ thống MET của chúng tôi.

Trụ trì Thích Nguyên Trực có những đánh giá rất tích cực

Hệ thống vận hành dễ dàng, bảo dưỡng đơn giản.

Nguồn nước sau xử lý rất trong sạch, bảo đảm

Đã được đưa đi xét nghiệm thành phần của nước sau xử lý.

Hệ thống MET 02 được công ty lắp đặt như một phần công đức đối với Nhà Chùa, giúp cho sinh hoạt của tăng ni, phật tự tại Chùa bớt phần khó khăn.

Mời các bạn xem những nhận xét của Thầy Nguyên Trực về hệ thống MET 02

Trả lời