Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Hệ thống MET 03 xử lý nước thải sản xuất xưởng sản xuất gia đình bà Thu Phương

Xưởng sản xuất các phản phẩm từ tóc của bà Thu Phương tại Đông Anh, Hà Nội.

Với đặc điểm nước thải khó xử lý, phức tạp, chứa nhiều loại hóa chất, thuốc rửa.

Nhưng với hệ thống tách cơ học thông minh của MET thì chuyện đó hoàn toàn khả thi và đơn giản.

Nước sau khi xử lý không chỉ đạt tiêu chuẩn xả thải vào môi trường mà còn đạt tiêu chuẩn nước ăn uống của Bộ Y tế quy định.

Trong video là hình ảnh hệ thống xử lý vô cùng gọn gàng tại xưởng sản xuất của bà Thu Phương

Trả lời