Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất là văn bản quy định về các tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đảm bảo an toàn trước khi xả ra môi trường.

Nước thải sinh hoạt là nước thải được phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người như nấu ăn, tắm rửa, vệ sinh…Trong thành phần nước thải sinh hoạt có chứa nồng độ cao của các chất BOD, COD, Nitơ, Phốt pho, Amoni…và các vi sinh vật gây hại cho sức khỏe con người. Hiện nay nước thải sinh hoạt được xả tràn lan ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, gây ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái. Để kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt gây ra Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14:2008/BTNMT.

 

Xem thêm: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ MET

 

Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất

Quy chuẩn môi trường số 14 đang được áp dụng cho nước thải sinh hoạt được ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định ban hành theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008.

1. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất có phạm vi áp dụng của quy chuẩn như sau:

– Theo Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa các thông số ô nhiễm được cho phép của nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường. Quy định này không áp dụng đối với nước thải sinh hoạt vào khu xử lý tập trung nước thải.

– Đối tượng áp dụng của quy chuẩn bao gồm các cơ sở dịch vụ: nhà hàng, khách sạn, các doanh trại quân đôi, các khu dân cư, chung cư, doanh nghiệp có nguồn nước thải ra môi trường.

Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất

2. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất quy định giới hạn các thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt có giá trị tối đa như sau:

Giá trị tối đa cho phép của các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt không vượt quá giá trị Cmax được tính theo công thức: Cmax = C x K

Trong đó:

  • Cmax là nồng độ tối đa cho phép thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn tiếp nhận (mg/l).
  • C là giá trị của nồng độ thông số ô nhiễm đã được quy định theo bảng 1 .
  • K là hệ số tính về quy mô của các loại hình cơ sở được quy định theo bảng 2.

Bảng 1: Bảng giá trị các thông số ô nhiễm là cơ sở tính toán giá trị tối đa cho nước thải sinh hoạt:

Lưu ý: bảng này không áp dụng tính nồng độ cho PH và coliform.

STTThông sốĐơn vịGiá trị C
AB
1PH5-95-9
2BOD5 (20 0C)mg/l3050
3Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)mg/l50100
4Tổng chất rắn hòa tanmg/l5001.000
5Sunfua (tính theo H2S)mg/l14
6Amoni( tính theo N)mg/l510
7Nitrat NO3 (tính theo N)mg/l3050
8Dầu mỡ động thực vậtmg/l1020
9Tổng các chất hoạt động bề mặtmg/l510
10Phốt phát (PO4) tính theo Pmg/l610
11Tổng ColiformMPN/100ml3.0005.000

Ghi chú:

  • Cột A quy định giá trị các thông số ô nhiễm để làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép có trong nước thải sinh hoạt khi thải vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước cho sinh hoạt. Cột A có giá trị tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gai về chất lượng nước mặt.

 

  • Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm để làm cơ sỏ tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào nguông nước nhưng nguồn nước đó không dùng làm nước cấp cho sinh hoạt. Tương đương cột B1 và B2 trong bảng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hặc vùng nước ven bờ, biển.

 

Bảng 2: Giá trị của hệ số K tương ứng với từng loại hình:

Loại hình cơ sởQuy mô diện tích sử dụngGiá trị hệ số K
1.Khách sạn, nhà nghỉ

 

Từ 50 phòng hoặc khách sạn được xếp hạng 3 sao trở lên

 

1
Dưới 50 phòng

 

1,2
2.Trụ sở cơ quan,văn phòng, trường học, cơ sở nghiên cứu

 

Lớn hơn hoặc bằng 10.000 m21,0
Dưới 10.000 m21,2
3.Cửa hàng bách hóa, siêu thịLớn hơn hoặc bằng 5000 m21,0
Dưới 5.000 m21,2
4.ChợLớn hơn hoặc bằng 1.500 m21,0
Dưới 1.500 m21,2
5. Nhà hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩmLớn hơn hoặc bằng 500m21,0
Dưới 500 m21,2
6.Cơ sở sản xuất, doanh trại lực lượng vũ trangTừ 500 người trở lên1,0
Dưới 500 người1,2
7.Khu chung cư, khu dân cư

 

Từ 50 căn hộ trở lên1,0
Dưới 50 căn hộ1,2

Thông thường nước thải sinh hoạt cần phải xử lý trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận trừ trường hợp nước thải hộ gia đình. Quy chuẩn 14 ngoài quy định nồng độ tối đa mà các thông số ô nhiễm trước khi xả thải ra môi trường mà còn quy định về các phương pháp xác định giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt.

3. Ý nghĩa của việc ban hành tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất hiện nay:

Việc ban hành quy chuẩn nước thải sinh hoạt mang lại rất nhiều ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay như sau:

-Quy chuẩn 14 là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý về môi trường là căn cứ thi hành đúng trách nhiệm và để đưa ra các mức xử lý phù hợp nếu các cơ sở vi phạm.

-Quy chuẩn 14 là căn cứ để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng nước thải của chính cơ sở mình.

-Quy chuẩn là tiêu chuẩn, là cơ sở để các kỹ sư môi trường đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua website: https://congnghexulynuocmet.com.vn/ để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.