Tiêu chuẩn nước thải xả ra môi trường được chính phủ ban hành để có giá trị răn đe, hay quan trọng hơn chính là tiền đề để đưa ra các hình phạt thích đáng, dành cho những doanh nghiệp nào cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Các tiêu chuẩn này là việc làm chính xác và kịp thời nhất ngay tại lúc này, nhất là đối với sự ô nhiễm của nguồn nước đang ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt hơn chính là hệ quả của việc xả thải bừa bãi đang là tác nhân chính trong việc nguồn nước cấp sinh hoạt của con người bị ô nhiễm. Sự nguy hiểm đến từ nguồn nước cấp sẽ tác động trực tiếp đến với sức khỏe của con người.

 

Nước thải xả ra môi trường

Tiêu chuẩn nước thải ra môi trường theo ngành nghề

Theo luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì có các nhóm quy chuẩn kỹ thuật về nước thải gồm: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp, dịch vụ, nước thải từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nước thải sinh hoạt, phương tiên giao thông và các hoạt động khác. Cụ thể với luật tài nguyên nước 2012 và luật bảo vệ môi trường 2014, tại Điều 4 Nghị định 80/2014/NĐ – CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 của chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải đã quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật về nước thải như sau:

  • Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào các nguồn tiếp nhận phải đảm bảo tối đa các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do chính Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành.
  • Nước thải đến từ các nhà máy trong khu công nghiệp xả vào các hệ thống thoát nuco71 tập trung của khu công nghiệp phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý môi trường thuộc khu công nghiệp và các quy định của cơ quan quản lý thoát nước trong khu công nghiệp.
  • Nước thải từ các hộ thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung xả vào các hệ thống thoát nước tại các khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn và tuân thủ các quy định về quản lý hệ thống thoát nước địa phương.
  • Trường hợp nước thải xử lý tập trung cần căn cứ vào khả năng tiếp nhận phải áp dụng các giải pháp xử lý quy mô nhỏ.

 

Xử lý vi phạm khi doanh nghiệp vượt tiêu chuẩn

Đối với hành vi xả thải ra môi trường mà chưa qua những hệ thống xử lý, hoặc các vi phạm tiêu chuẩn nước xả thải ra môi trường gây nên sự ảnh hướng đến môi trường. Đồng thời còn gây ảnh hưởng đến với đời sống và sức khỏe của cộng đồng xung quanh thì mức phạt đưa ra tương đối lớn.

Tùy theo lưu lượng nước thải và tỉ lệ các chất gây ô nhiễm vượt quá các tiêu chuẩn, hàm lượng các vi sinh vật có trong lượng nước thải mà số tiền phạt có thể từ 3 triệu động lên tới mức phạt nặng hơn là 1 tỷ động. Đối với các doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị đình chỉ các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cho nên việc xử lý nguồn nước thải cho các công ty, doanh nghiệp cần phải thực hiện một cách trách nhiệm nhất.

Hậu quả khi tiêu chuẩn nước xả thải vượt mức và giải pháp

Đối với những doanh nghiệp xả thải mà không đáp ứng được các quy chuẩn về thành phần nước thải sẽ dẫn đến những tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Đối với nguồn nước xả thải ra khu vực đó sẽ tác động đến sự sống của những vi sinh vật khi nguồn nước đi qua. Chưa hết như các bạn cũng biết nguồn nước cấp sinh hoạt của con người đến chủ yếu từ nguồn nước sông hồ. Từ đó ảnh hưởng tới con người là điều hiển nhiên qua việc sử dụng nguồn nước mặt.

Để áp ứng được các quy chuẩn đó thì việc nên làm chính là áp dụng những công nghệ tiên tiến cho vấn đề xử lý nước thải doanh nghiệp mình. Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET sẽ đảm bảo nguồn nước thải sau khi xử lý sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn nước thải ra môi trường. Mang tới sự phát triển toàn diện cho doanh nghiệp đó gắn liền với trách nhiệm môi trường.

Tiêu chuẩn xử lý nước thải

Sử dụng hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn nước xả thải ra môi trường một cách chính xác nhất. Đảm bảo nguồn nước sẽ không ảnh hưởng đến với tất cả những loài sinh vật sinh sống tại khu vực nguồn nước đi qua.