• Tin tức

SỰ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI CŨNG NHƯ TẠI VIỆT NAM

Nước là một nguồn tài nguyên hết sức quý giá nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều này. […]

THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC TOÀN CẦU

Theo Báo cáo mới đây của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) về chất lượng nước thế giới, […]

Xử lý nước

PHÂN BIỆT NƯỚC SẠCH VÀ NƯỚC HỢP VỆ SINH, CÁC BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN NƯỚC

Theo báo cáo “Điều tra chất lượng nước sinh hoạt nông thôn” của Cục Y tế Dự phòng Việt Nam […]

DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC LƯU VỰC SÔNG NĂM 2016

Việt Nam hiện có 108 lưu vực (LV) sông, với 3.450 sông, suối, tổng lượng trung bình hàng năm khoảng […]

Vai trò của nước

Nước và vai trò đối với cơ thể

Vai trò của nước rất quan trọng đối với quá trình và phát triển của toàn bộ sinh vật trên […]

0988591666