Để xử lý nước thải sinh hoạt, người ta thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi phương pháp đều có những ưu, khuyết điểm riêng. Trong số những phương pháp được nhiều người áp dụng, phương pháp sinh học với sự tham gia của các vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải chiếm được sự quan tâm.

Phương pháp dùng vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải là gì?

Phương pháp dùng vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải là một phần của nhóm các phương pháp sinh học. Phương pháp xử lý hiếu khí sử dụng khả năng hoạt động mạnh của các tập đoàn vi sinh vật hiếu khí – loại hoạt động trong môi trường có oxy phân tử để phân huỷ các chất hữu cơ thành dạng không độc hại như CO2 và H2O.

Bên cạnh đó, một phần lớn (40 – 60%) chất hữu cơ được vi sinh vật sử dụng làm cơ chất để phát triển thành sinh khối (tế bào) dạng rắn, có thể dễ dàng tách khỏi nước bằng các biện pháp thích hợp như lắng, lọc, ly tâm.

Vi sinh vật hiếu khí

Vi sinh vật hiếu khí

Để vi sinh vật hiếu khí trong nước phát triển, chúng cần có thêm dinh dưỡng (N, P). Nếu nguồn này trong nước thải thiếu so với nhu cầu phát triển của chúng (ví dụ theo tỉ lệ BOD: N: P = 100: 5: 1), thì nguồn dinh dưỡng được bổ sung chủ động từ ngoài vào.

Khi nguồn dinh dưỡng dư thừa, chúng tồn tại ở dạng tan hay không tan trong nước sẽ đóng vai trò phân bón cho thủy thực vật.

Quá trình dùng vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải 

Quá trình diễn ra trong điều kiện môi trường có oxy phân tử, bao gồm 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Oxi hóa các hợp chất hữu cơ: CxHyOz + O2 → CO2 +H2O
 • Giai đoạn 2: Tổng hợp các tế bào mới: CxHyOz + NH3 + O2 → C5H7NO2 + CO2 + H2O
 • Giai đoạn 3: Phân hủy nội sinh: C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + NH3 + 5H2O

Các loại vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải 

Có nhiều loại vi sinh vật hiếu khí được ứng dụng trong xử lý nước thải. Bao gồm: 

 • Pseudomonas: có khả năng oxi hóa nhiều loại cơ chất
 • Alcaligenes và Flavobacterium: có tác dụng phân hủy các protein
 • Các vi khuẩn nitrat hóa là Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosospira, và Nitrosovibrio.
Vi sinh vật hiếu khí được sử dụng trong xử lý nước thải

Vi sinh vật hiếu khí được sử dụng trong xử lý nước thải

Các công trình dùng vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải:

Các công nghệ điển hình dùng vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải: hồ sinh học, cánh đồng tưới và bãi lọc, công nghệ SBR, MBR, bể aerotank,…

Các hệ thống xử lý trên đều có chung những nhược điểm: hiệu quả xử lý nước thải không cao, khá tốn diện tích, tốn năng lượng khi vận hành, tốn kém chi phí,… Để đảm bảo về mặt kinh tế và mang lại hiệu quả hơn cho người sử dụng, công ty TNHH Công nghệ Xử Lý Nước TA đã cho ra đời công nghệ MET xóa bỏ những hạn chế của các phương pháp truyền thống khác.

Quy trình hoạt động của công nghệ MET dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo nguồn nước đầu ra đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế và Bộ Tài nguyên – Môi trường. Đặc biệt là công nghệ của chúng tôi xử lý được tất cả các nguồn nước với chi phí vô cùng hợp lý. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu các bạn cần: 

Xử lý nước thải công nghiệp

 • Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước nguồn, xử lý nước thải cho các dự án tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
 • Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước nguồn, nước thải 
 • Cung cấp vật tư, thiết bị, công nghệ xử lý nước thải cho các đối tác
 • Vận hành, bảo trì, nâng cấp, mở rộng quy mô hệ thống xử lý nước thải cho các doanh nghiệp 

Xử lý nước thải y tế

 • Tư vấn giải pháp công nghệ MET cho các phòng khám, bệnh viện, trung tâm hồi phục chức năng,….
 • Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước nguồn, nước thải
 • Cung cấp vật tư, thiết bị, công nghệ, vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống,…

Xử lý nước thải sinh hoạt

 • Tư vấn giải pháp cho nhà hàng, khách sạn, khu chung cư, nhà cao tầng,….
 • Thi công các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
 • Cung cấp vật tư, thiết bị, công nghệ, vận hành, bảo trì, nâng cấp, mở rộng quy mô hệ thống, bảo dưỡng,…

Trân trọng! 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Vũ Tiến Anh

Giám đốc
ông Vũ Tiến Anh là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước TA đã thiết kế và thành công hệ thống xử lý nước dùng cho sinh hoạt bằng công nghệ MET. Năm 2018, Công ty đã thành công trong việc chế tạo hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mà xã hội quan tâm.