Các quá trình xử lý sinh học rác hữu cơ do con người thực hiện chính là sự bắt chước những gì diễn ra trong tự nhiên. Nói cách khác, xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học, rác thải hữu cơ dựa vào hoạt động phân huỷ của vi sinh vật nhằm phân hủy chất hữu cơ của chất thải rắn. Tuy nhiên, để cho quá trình phân hủy ấy đạt hiệu quả cao và triệt để (tới các sản phẩm cuối cùng), cần phải tạo các điều kiện tối ưu cho những vi sinh vật tham gia phân huỷ. Muốn được như vậy, có rất nhiều vấn đề kỹ thuật cần được giả quyết. Ở một mức độ nhất định, một số vấn đề kỹ thuật sẽ được thực hiện trong việc xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học.

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học thường được chia theo rất nhiều loại, từ các hình thức xử lý chất thải rắn bằng cách ủ cho đến các hình thức xử lý chất thải rắn bằng cách chôn lấp. Cần phải đảm các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình ủ cũng như chôn lấp, đảm bảo rác thải không phân hủy hòa tan vào môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Phương pháp ủ trong xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

Đây là hình thức xử lý được coi là đơn giản nhất và với quy mô nhỏ nhất trong các cách xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học. Chất thải rắn được ủ thành đống hoặc luống, nổi trên mặt đất hoặc chìm dưới hố, hoặc nửa nổ nửa chìm. Đống ủ có thể được trát kín bằng bùn. Trong trường hợp này, suốt quá trình ủ, oxy sẽ được tiêu thụ dần đến hết, và điều kiện chuyển từ hiếu khí sang kị khí; nhiệt độ có thể tăng lên đến 60-70oC. Nếu đống ủ không được trát kín, nó cũng có thể được đảo xới định kỳ để được cung cấp oxy vào bên trong.

Thời gian ủ trong cách xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học dài hay ngắn là tuỳ thuộc vào quy mô đống ủ, tuỳ nguyên liệu ủ và điều kiện hiếu khí hay kị khí. Có thể kết hợp một giai đoạn hiếu khí với một giai đoạn kị khí.

Phương pháp chôn lấp việc xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

Đó là phương pháp xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học là lưu giữ chất thải rắn trong một bãi và có phủ đất lên trên. Chất thải rắn trong bãi chôn lấp bị phân hủy sinh học, tạo thành các sản phẩm như axit hữu cơ, các hợp chất nitơ, amôn và một số khí như CO2, CH4. Chất thải rắn được chấp nhận chôn lấp phải là chất thải không nguy hại.

  • Vận hành bãi chôn lấp: Trải những lớp rác dầy 40- 80 cm lên mặt đất, đầm nén nó <để thu nhỏ khối lượng> và tiếp tục trải những lớp khác lên. Khi lớp rác dầy 2- 2,2 m thì phủ một lớp đất dầy 10- 60 cm lên trên rồi lại đầm nén. Cứ như thế với độ cao 15m. Một lớp hoàn chỉnh như vậy gọi là ô rác. Thông thường một con đập bằng đất được làm để rác đổ xuống tì vào và để dễ dàng đầm nén rác sau đó. Nếu bãi vận hành liên tục thì cứ sau 24 tiếng vận hành lại cần phủ đất.
  • Chống thấm cho các ô chôn lấp: Ô chôn lấp cần được đặt ở những nơi có lớp đất đá tự nhiên đồng nhất, với hệ số thấm ≤ 1.10-7cm/s, và có chiều dày tối thiểu 6m. Phải tạo độ dốc của đáy tối thiểu 2% để nước rác tự chảy về các rãnh thu gom nước thải. Thành ô chôn lấp cũng phải có tính chống thấm như đáy của nó. Nếu thành ô chôn lấp không đạt yêu cầu, cần phải xây thành nhân tạo, bằng vật liệu có hệ số thấm ≤ 1.10-7cm/s, với chiều rộng tối thiểu 1m.

 

Nên xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học hay bằng công nghệ MET.

Công nghệ xử lý nước thải công nghệ MET cho phép hệ thống xử lý phân chia chất thải rắn đưa ra ngoài, khác xa với công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học. Quy trình xử lý chất thải rắn thông qua hệ thống lọc nước thải của hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET. Ống đưa nguồn nước thải cần xử lý vào hệ thống. Van lập là, guồng quay chia các cục nước thành những hạt siêu nhỏ. Ống đẩy chất thải rắn ra khỏi hệ thống cho lên mặt cát. Ống dẫn các khí ra ngoài. Đường ống hút khí oxy vào trong hệ thống để vận hành chuỗi tiếp tục. Hệ thống quay về đầu, xử lý nước lần cuối trước khi cho ra sản phẩm. Đường ống hút các khí vào gặp liên kết với nước tạo thành nguồn nước mới. Hệ thống xử lý nước hoàn thành. Cho ra sản phẩm nước được xử lý.

nuoc-thai 4

So với các phương pháp xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học, thì hệ thống xử lý nước thải lọc các chất thải rắn của hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET cũng là một lựa chọn mà các bạn cần phải cân nhắc, bởi sự tiện lợi của nó trong quá trình xử lý nước thải cũng như chất thải.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Vũ Tiến Anh

Giám đốc
ông Vũ Tiến Anh là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước TA đã thiết kế và thành công hệ thống xử lý nước dùng cho sinh hoạt bằng công nghệ MET. Năm 2018, Công ty đã thành công trong việc chế tạo hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mà xã hội quan tâm.