Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Xử lý nước giếng khoan tại Từ Sơn – Bắc Ninh

xử lý nước thải công nghiệp

Lắp máy xử lý nước giếng khoan công nghệ MET tại Từ Sơn, Bắc Ninh
Nước sau xử lý phù hợp với các QCVN về nước dùng cho sinh hoạt, đặc biệt có thể uống trực tiếp được, loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, giữ lại toàn bộ lượng khoáng chất cần thiết cho cơ thể!

Trả lời