CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TA

Xử lý nước nhiễm mặn, nhiễm lợ

Xử lý nước nhiễm mặn

Nước nhiễm mặn là nước có thành phần muối hòa tan vượt mức cho phép. Nguyên nhân do thủy triều hoặc do sự xâm nhập mặn vào hệ thống sông ngòi, kênh rạch. Nồng độ mặn thay đổi theo đặc thù từng năm phụ thuộc vào lượng nước sông chảy vào cũng như các yếu…
04/03/2017
0385125268