Công đoạn sản xuất giấy sản sinh ra một lượng nước thải rất lớn và độc hại. Tại một số những cơ sở sản xuất giấy quy mô thì hệ thống xử lý nước thải ngành giấy thường không đáp ứng các điều kiện. Phần lớn nguồn nước thải này thường xả trực tiếp ra môi trường nước. 

Điều này thực sự rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những tác động tiêu cực cho môi trường sinh thái. Về lâu dài nếu không xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

 

Ngành sản xuất giấy

Ngành sản xuất giấy rất phát triển tại nước ta

Thực trạng về lượng nước thải ngành giấy

Công nghiệp sản xuất giấy chuyển một vị trí khá quan trọng trong nền kinh tế tại nước ta. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp khác khi nhu cầu sản xuất các sản phẩm giới ngày một tăng. Tuy nhiên bên cạnh đó ngành công nghiệp này cũng phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến môi trường.

Đặc biệt nhất chính là vấn đề nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bột giấy. Với tính chất và thành phần phức tạp của loại nước thải này khiến cho việc xử lý nó rất khó khăn. Lâu dài chúng ta cần có những biện pháp xây dựng các cơ sở sản xuất gắn liền với những hệ thống xử lý nước thải có công nghệ tiên tiến. Điều này rất cần thiết trong việc bảo vệ môi trường ngày nay.

Hiện nay tại nước ta có tên 90 nhà máy giấy để hoạt động trong cả nước, sẽ gần 90.000 tấn/năm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 12 ngàn tấn/năm. Thông thường nước thải của ngành công nghiệp giấy có hàm lượng COD rất cao dao động vào khoảng 22.000 cho đến 46.500 mg/l. Thành phần BOD chiếm từ 40 đến 60% COD.

Phần lớn được gợi ra từ những chất hữu cơ không có Lignin. Đối với các chỉ tiêu ô nhiễm của nước thải dịch đen thì nước thải của nền sản xuất giấy có tỉ lệ COD, BOD, Lignin không cao bằng nước thải dịch đen.

 

Quá trình sản xuất giấy

Nước thải đến từ quá trình sản xuất giấy rất độc hại

Thành phần và tính chất nước thải ngành giấy

Nguồn nước thải đến từ công đoạn rửa các nguyên liệu bao gồm các chất hữu cơ hòa tan, đất đá, thuốc bảo vệ thực vật, vỏ cây…

Nguồn nước thải đến từ quá trình nấu và rửa phần lớn chứa các chất hữu cơ hòa tan và một phần xơ sợi. Đối với nguồn nước thải này có màu tối nên thường được gọi là dịch đen. Thông thường thì dịch đen có nồng độ chất khô khoảng 25 đến 35% về tỉ lệ giữa chất hữu cơ và vô cơ là 70:30.

Đợi đến từ công đoạn tẩy của các nhà máy sản xuất bột giấy bằng phương pháp hóa học và bán hóa học thường chứa các chất hữu cơ, lignin hòa tan và hợp chất tạo thành của những chất đó với chất tẩy ở dạng rất độc hại. Thông thường thì dòng chảy này có độ màu, giá trị BOD5 và COD cao.

 Nguồn nước thải đến từ quá trình nguyên bộ và xeo giấy chủ yếu chứa xơ sợi mịn, bột giấy ở dạng lơ lửng và các chất phụ gia như nhựa thông, phẩm màu và cao lanh.

Ngoài ra nguồn nước thải còn đến từ khâu rửa các thiết bị, rửa sản, dòng chảy tràn có hàm lượng các chất lơ lửng và các chất rơi vãi.

Nước ngưng trong quá trình cô đặc trong hệ thống xử lý thu hồi hóa chất từ dịch đen. Hiện nay thì mức độ ô nhiễm của nước ngưng phụ thuộc vào các loại gỗ và công nghệ sản phẩm.

Đối với những công ty, doanh nghiệp lớn trong việc sản xuất giấy thì có lượng công nhân lớn làm việc. Điều này sẽ sản sinh ra một lượng nước thải sinh hoạt và hòa chung vào nguồn nước thải chính, gây nên sự mất kiểm soát đối với nguồn nước thải này .

Xử lý nước thải ngành giấy bằng Công nghệ MET

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET chính là giải pháp cho vấn đề xử lý nước thải ngành giấy. Với cơ chế lọc áp dụng phương pháp cơ học mang đến sự có hiệu quả trong việc xử lý nước thải. Với chi phí đầu tư ban đầu khá rẻ chỉ tương đương so với những bể lọc, thì đây chính là ưu điểm nổi bật của hệ thống.

 

Xử lý nước thải ngành giấy

Xử lý nước thải ngành giấy bằng Công nghệ MET

Ngoài ra, công nghệ MET hoạt động mà không sử dụng bất kỳ năng lượng nào,giúp những doanh nghiệp đó tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Cam kết từ nhà sản xuất bảo hành nguồn nước an toàn trong khoảng 2 năm và 50 năm nếu như quý khách hàng có nhu cầu. Điều này mang đến sự tin tưởng tuyệt đối của người tiêu dùng vào hệ thống cũng như công nghệ MET.

Xử lý nước thải ngành giấy bằng hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET chính là sự lựa chọn khôn ngoan của các doanh nghiệp. Điều này mang đến những sự phát triển có tính bền vững cho những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất giấy tại nước ta. Thể hiện sự cạnh tranh phát triển gắn liền với những trách nhiệm bảo vệ môi trường.